Phan Anh đi xe máy vào vùng sâu gặp người dân Quảng Bình